Gräns och gryning III

11 augusti 2007

 Kassa by
(2 mil söder om Pajala)

På Joppariranta-SmugglarstrandenBengt Pohjanens nya roman Smugglarkungens son släpps.

Bengt Pohjanens litteraturpris utdelas

Bengt Pohjanens minoritetspris utdelas

Meän vanhiin utses

Middag

Högtidstal av Kommunalrådet Bengt Niska