Inbjudan
 
 

Bengt Pohjanens stipendiefond/Pänkttin tööttäkassa
                            
Har äran att anmoda Dig/Din förening/Ditt företag

                                                                          
till middag, boksläpp (Smugglarkungens son) och utdelning av Bengt Pohjanens litteratur- och minoritetspris 2007 samt Meän Vanhiin 2007 å smugglarstranden i Kassa (2 mil söder om Pajala) lördagen den 11 augusti 2007 kl. 19.00 (svensk tid).

Högtidstal av kommunalrådet Bengt Niska
Sång och berättelse på och om smugglarstranden
Prisutdelning
                            
Klädsel: valfri (gärna varm)

Pris för middag och program: 250,-/26€

                            
O.S.A. före den 5 augusti
+46 (9)26-77529, +46 (0)70 5677529
e-post: info@sirillus.se
                               

Bengt Pohjanen

Författare
              
Bengt Pohjanens stiftelse/Pänkttin tööttäkassa
c/o Sirillus AB
Box 33
953 21 Haparanda