Gräns och gryning
 
 Internationella litteraturdagar 2005

P R O G R A M
 

 

Fredag 19 augusti 2005
 
11.00 Presskonferens på Sirillus

 

Lördag 20 augusti

14.00 Skrivet på meänkieli - etniskt, exotiskt eller emancipatoriskt?, 
Docent Satu Gröndahl

14.45 Producera tillbehör över gränsen, producenten, Doris Notlind

15.10 Regi över gränsen, regissören Riitta Tirri

15.30 Kaffe

16.00 Meänkieli rätt och lätt – fil.lic. Eeva Muli 

16.50 Över gränsen till Ryssland, teaterchefen Ulf Fembro

17.10 Kaffe med smörgås

17.30 Älven har alltid funnits, författaren Marat Tarasov

18.00 Ryskt inslag, regissören Pavel Kamarov

19.00 Kulturkväll

Högtidstal: Från mod till mod, 
redaktör Kristiina Kemppainen-Gerkman

Solist: Daniel Sandström

21.30: Väylä oon aina ollu, sång vid älven

Middag med hemlig meny

Bengt Pohjanens litteraturpris 2005

Bengt Pohjanens minoritetspris 2005
Meän vanhiin 2005

 

 

Klicka här för
Inbjudan till Kulturkvällen!