B e n g t  P o h j a n e n s
  
  S t i f t e l s e 

Pänkttin tööttäkassa 
 
 

 
                                    Foto: Ulla Montan

 


Gräns och Gryning IV


Haparanda 8 augusti 2009
Tema: Språk och gränser
Krigsoperans avslutningsfest
Program kommer senare.


 

Bengt Pohjanens stíftelse vill

  • stärka litteraturen i Norrbotten

  • göra litteraturen på meänkieli  synlig

  • utveckla mångspråkigheten bland unga

  • lyfta fram gränsen som en möjlighet tänka över i stället för längs

  • lära känna det gemensamma för Barentsregionen

  • skapa förutsättningar för översättning och utgivning av litteratur

  • publicera essäer och forskning om litteraturen i regionen

  • under festliga former utdela ett litteraturpris, ett minoritetspris och utse meän vanhiin