En installation av skönhet i terrängen, 
en avglans av sanning i Platons mening, 
ett strålande ljus i vintermörker, 
en blomma i midsommarljus, 
en plats där bilden till ögat tyst förmedlar 
samma berättelse som ordet till örat