Avslutande utställning av ikoner målade av kursdeltagare.
Ikonmålarkursen, som pågått sedan 2008 fortsätter även under 2010. Kursen leds av Monika Pohjanen.

Mål för kursen

Kursdeltagarna kommer att:

  • få en inblick i ikonens historia
  • genom teoretiska studier lära känna ikonen som en del av den kristna ortodoxa liturgin och filosofin
  • lära känna ikonen ur konstnärligt perspektiv
  • inhämta kunskap om metoder och material för
    framställning av ikoner
  • färdigställa minst en ikon genom att praktiskt
    tillämpa ovanstående kunskaper 

Förutom personlig handledning är fyra kurstillfällen inplanerade. Fotografierna nedan är är tagna vid första kurstillfället, oktober 2008.