Presentation

Sophia institutet – ortodoxt institut för teologi, noetisk filosofi och kultur

Initiativtagare till Sophia institutet är Bengt och Monika Pohjanen på gården Sirillus (Cyrillus) i Överkalix, där det också finns en ortodox kyrka. (Se www.sirillus.se)  Sirillus har sedan starten 1983 varit en mångkulturell och internationell mötesplats för bildkonstnärer, författare, regissörer och filosofiskt - teologiskt  intresserade. "Den ryska gropen" - den orädda debatten, de stora visionerna och den fria tanken - är en förebild för institutet. Stillsamhetens inre rum och den öppna dörren mot omvärlden har präglat verksamheten på Sirillus sedan starten. Detta är också institutets intention.

Sophia institutet bedriver aktiviteter över gränser såväl geografiska som andliga. De privatfilosofiska mottagningarna är av informell karaktär, där samtalet är viktigt. De ekumeniska seminarierna präglas av en vilja att söka verklig gemenskap över samfunds- och kyrkogränser. Grunden är den ortodoxa tron och tanken - i vid mening. Det internationella tankeutbytet utvecklas längs redan beprövade vägar, där vägarna börjar och där stigarna ännu inte är röjda.

I en sekularistisk kultur av förvirrande individualism och till synes mångfald av livsåskådningar, mer eller mindre präglade av ockhamismen och materialismen skall Sophia institutet vara den intuitiva, noetiska rösten som försöker formulera tankar kring vår tids frågor, problem och möjligheter. Sophia institutet bygger på den kunskap som är född ur erfarenheten. Sophia är en modersröst.

 

 

 

© Sophiainstitutet 2002. Alla rättigheter förbehålls.
Foto: Viktor Johansson.
Om hemsidan.