Tidskriften SOPHIA

Prenumerera:  sophia@sirillus.se 

Pris: 250,-/helår. Lösnummer 75,-

    Utkommer med sitt första nummer i i början av 2003:

Vasilij Ivanov, Aljosja Karamazov "familjekyrka"

Arkimandrit Simeon, Personen i den ortodoxa kyrkan

K. Reissner, Sophia hos Pavel Florenskij

Nikolaj Berdjajev, Det onda hos Dostojevskij

Bengt Pohjanen, Utkast till noetisk filosofi

Krister Tano, Nous i Gamla Testamentet

 

 

 

 

 

 

© Sophiainstitutet 2002. Alla rättigheter förbehålls.
Foto: Viktor Johansson.
Om hemsidan.