NOUS:

Nousologi

Nousologi (läran om nous, det rena förnuftet, själens spetskompetens) handlar om den del av själen som skiljer oss från djuren. Begreppet nous finns hos Platon och är en central term i den bysantinska tanken, utvecklad av de ortodoxa kristna filosoferna, fulländad i den ryska litteraturens guldålder och den ryska exilfilosofin. Nousologi som begrepp är skapat av författaren Bengt Pohjanen. I boken På ett litet men vilar ett helt millennium (Artos 2000) utvecklar författaren sin nousologi, liksom i fristående artiklar, publicerade i bl.a Pilgrim (art tron). Litterärt finns tankarna och idéerna i romanen Faderlösa djävlar, som är en deckare, publicerad som följetong i NSD sommaren 2001.

(Jag har hittat det rena förnuftet, det sitter strax ovanför hjärtat, själens spetskompetens. Att lära sig att använda nous är i själva verket alla konsters konst, ty där finns människans kreativa förmåga.)


Nousiatri


Nousiatri (läkekonsten om nous) är en läkekonsternas läkekonst. Den finns beskriven i den östkyrkliga noetiska litteraturen, hos de grekiska kyrkofäderna, men framför allt i nousiatrins mest centrala verk, Filokalia(grekiska), Dobrotoljubje (ryska). Den ryske pilgrimen bär denna bok i sin ränsel och med hjälp av instruktionerna om den noetiska bönen blir han frisk i nous. Termen nousiatri är formulerad av Bengt Pohjanen (Pilgrim art tron).

"Nous strävar efter harmoni; som den förlorade sonen vet nous att hemmet är varmt och gott. Detta hem är människans hjärta. När det är försonat, når nous stillhet (hesychia). Ett oförsonat hjärta sliter sönder det i trasor. Nous börjar då irra runt i de egna misstagens marker och minns i bitterhet andras fel, utan att finna vägen hem. När en sann försoning och äkta förlåtelse ersätter hatet, kan nous återvända till det ursprungliga hemmet - hjärtat har då fått frid, harmoni fyller rummen. Där är lätt att andas, där är gott att vara." (Bengt Pohjanen, Advokaatti, 8/2002, s.4)

"Den flyende Jakob är typos (bild) för nous, medan Esau symboliserar dianoia. Nous och dianoia är tvillingar, dianoia är dock den äldre brodern, förnuftet, som alltid är hemma. Skillnaden är ett jota. Samma jota som skiljer Athanasios den store från Areios. Dianoia skapar religion och nous föder andlighet. Bäst är om bröderna håller ihop, men den där linssoppan finns mellan dem för det mesta.Om detta har Herren berättat en liknelse, en av Hans mest kända: den förlorade sonen." (Ur Bengt Pohjanens föredrag om nous och dianoia.)

Noetisk filosofi


Den noetiska filosofin har sitt ursprung i Platon. Den räknar med det rena förnuftet, nous, ett inre andligt intellekt som skådar tinget i sig, noumen. På Bengt Pohjanens privatfilosofiska mottagning används den noetiska filosofin som metod för att lära känna Gud, det högsta "tinget i sig". Den noetiska filosofin är vetenskapernas vetenskap.

Noetiska sägelser

Citera gärna, men ange källan!

    Om arvssynden:
"Vi ärver inte synden, vi ärver friheten."

    Om evangelii doft och gåvan att urskilja andar:

"Om Gud bor i hjärtat så bor han också i näsan."

Om maktmissbrukare bland hierarker och småpåvar:

"Himmelrikets nycklar går lätt av i hårda nypor."

Om fariseismen och ett dömande sinnelag:

"Det är inte lätt att tro sig snäll och salig på en gödselhög."

En man hade två bröder:

"Dianoia skapar religion och egenrättfärdighet, nous föder andlighet och rättfärdighet."

 

 

© Sophiainstitutet 2002. Alla rättigheter förbehålls.
Foto: Viktor Johansson.
Om hemsidan.