Copyrights och allmänna rättigheter
Allt innehåll (texter, bilder och layout) är skyddat av copyright.
© Sirillus 2002.
Det är godkänt att citera ifall syftet med citatet inte är att ställa företaget i dålig dager. Som källa ska internetadressen och datum anges.

Det är inte godkänt att använda bilder och eller layout från webbplatsen utan Sirillus medgivande. Vid användning av bilder eller layout ska internetadressen anges samt eventuell fotograf med tillhörande copyrightinformation.


Webbplatsen
Version av webbplatsen: 1.0, lanserad 2002-08-27

Webbplatsen är konstruerad i samarbete mellan Sirillus
och Viktor Johansson (ViktorJ).För frågor kontakta gärna oss!
Bengt Pohjanen, innehåll
bengt.pohjanen@sirillus.se

Viktor Johansson, teknik och design
v.j@home.se

 

 

 

© Sophiainstitutet 2002. Alla rättigheter förbehålls.
Foto: Viktor Johansson.
Om hemsidan.